Blog  -   Facebook  -   Twitter  -   Youtube

Ürünlerimiz

Partikül Eleği (Desanders)

Skc Desanders
Skc Desanders
Skc Desanders
Skc Desanders
Skc Desanders
Skc Desanders
Skc Desanders

Partikül elekleri (desanders) delgi kuyusundaki bentonit su karışımından kum ve diğer tanecikleri elemek için kullanılır. Delgi esnasında delgi kuyusundaki su ve bentonit, kum ve kil gibi etkenler ile karışır ve bu etkenlerin delgi bittikten sonra beton atımı öncesi karışımdan elenmesi gerekir. Bu eleme işlemi sonraki delgi için temiz ve yeni bir karışım oluşmasını sağlar ve betonlama için istenen kum ve kil oranı istenen seviyelere düşer. PartikülEleği (desander) için delgi kuyusundaki karışım öncelikle kaba eleğe gönderilir ve burada 8mm ve büyük partiküller elenir. Daha sonra tank haznesinde biriken karışım pompa ile hidrosiklona basılır ve burada 50 mikrona kadar eleme gerçekleştirilir. SKC Makina kapasitesine göre SKD2200, SKC4400 ve SKD 840 olmak üzere üç çeşit partikül eleği(desander) üretimi gerçekleştirmektedir. SKC Makina aynı zamanda çift kademe eleme yapan SKD 4400D partikül eleği(desander with desilter) üretimi yapmaktadır. İlk kademe eleme desander daki eleme ile aynı olup 50 mikron ve üzeri partiküller bu kademede elenir. İkinci kademe eleme için, ilk kademede elenen malzeme pompa vasıtası ile küçük hidrosiklonlara basılır ve bu işlem sonrası 20 mikron ve daha büyük partiküller elenir.