Blog  -   Facebook  -   Twitter  -   Youtube

Ürünlerimiz

Partikül Eleği (Desanders)

Partikül elekleri (desanders) delgi kuyusundaki bentonit su karışımından kum ve diğer tanecikleri elemek için kullanılır. Delgi esnasında delgi kuyusundaki su ve bentonit, kum ve kil gibi etkenler ile karışır ve bu etkenlerin delgi bittikten sonra beton atımı öncesi karışımdan elenmesi gerekir. Bu eleme işlemi sonraki delgi için temiz ve yeni bir karışım oluşmasını sağlar ve betonlama için istenen kum ve kil oranı istenen seviyelere düşer. PartikülEleği (desander) için delgi kuyusundaki karışım öncelikle kaba eleğe gönderilir ve burada 8mm ve büyük partiküller elenir. Daha sonra tank haznesinde biriken karışım pompa ile hidrosiklona basılır ve burada 50 mikrona kadar eleme gerçekleştirilir. SKC Makina kapasitesine göre SKD2200, SKC4400 ve SKD 840 olmak üzere üç çeşit partikül eleği(desander) üretimi gerçekleştirmektedir. SKC Makina aynı zamanda çift kademe eleme yapan SKD 4400D partikül eleği(desander with desilter) üretimi yapmaktadır. İlk kademe eleme desander daki eleme ile aynı olup 50 mikron ve üzeri partiküller bu kademede elenir. İkinci kademe eleme için, ilk kademede elenen malzeme pompa vasıtası ile küçük hidrosiklonlara basılır ve bu işlem sonrası 20 mikron ve daha büyük partiküller elenir.

Model/Type SKD 2200 SKD 4400 SKD 840
Pompa Kapasitesi
Pump Capacity
m³/h 130 250 60
Hidrosiklon
Hydrocyclon
mm Ø400 2xØ400 Ø250
Toplam Güç
Total Power
KW/V/Hz 24,2/380/51 47/380/51 17/380/51
Eleme Çapı
Cut Diameter
D50 µm 50 50 40
Eleme Öncesi Kum Oranı
Sand Content Before Treatment
% ~10 ~10 ~10
Eleme Sonrası Kum Oranı
Sand Content After Treatment
% ~4 ~4 ~4
Ölçüler
Dimensions
mm 4468 x 1250 x 2600 4468 x 2000 x 2600 4350 x 1250 x 2600
Ağırlık
Weight
kg ~2300 ~3500 ~2200