Blog  -   Facebook  -   Twitter  -   Youtube

Blog

Desander, Bentonit, Hidrosiklon

Bentonit Çamuru Nedir ve Önemi?

Bentonit, yanardağ kül ve tüflerinin kimyasal olarak ayrışmasıyla oluşmuş killi bir kayaç türüdür.
Yapısına su alarak kendi hacmini 10-15 kat arttırabilir bir özelliği vardır.
Delgi kuyusundaki çöküntüleri önlemek
Kum taneciklerini yüzeye çıkarmak
Delgi ekipmanlarının ağırlığını hafifletmek
Paslanmayı önlemek
Delici-kesici uçların kayganlaştırılmasını ve soğutmasını sağlamak

Desander Nedir?
Desander’lar, zemin mekaniği ve temel mühendisliği uygulamalarında, bentonitin kumdan ayrıştırılması yani kumun bentonit çamurundan elenerek bentonit çamurunun yeniden kullanılması ve delgi kuyusundaki kum oranını düşürerek beton dökümü öncesi istenen kum oranı seviyelerine gelmek için kullanılan hidrosiklonlu, vibromotorlu […]