Blog  -   Facebook  -   Twitter  -   Youtube

Desander, Bentonit, Hidrosiklon

Desander, Bentonit, Hidrosiklon

Bentonit Çamuru Nedir ve Önemi?

  • Bentonit, yanardağ kül ve tüflerinin kimyasal olarak ayrışmasıyla oluşmuş killi bir kayaç türüdür.
  • Yapısına su alarak kendi hacmini 10-15 kat arttırabilir bir özelliği vardır.
  • Delgi kuyusundaki çöküntüleri önlemek
  • Kum taneciklerini yüzeye çıkarmak
  • Delgi ekipmanlarının ağırlığını hafifletmek
  • Paslanmayı önlemek
  • Delici-kesici uçların kayganlaştırılmasını ve soğutmasını sağlamak

Desander Nedir?

Desander’lar, zemin mekaniği ve temel mühendisliği uygulamalarında, bentonitin kumdan ayrıştırılması yani kumun bentonit çamurundan elenerek bentonit çamurunun yeniden kullanılması ve delgi kuyusundaki kum oranını düşürerek beton dökümü öncesi istenen kum oranı seviyelerine gelmek için kullanılan hidrosiklonlu, vibromotorlu ve elekli makinalardır.

Hidrosiklon Dizaynı

d50: Eleme Çapı
D_c:Siklon Çapı
Q: Debi
S: Katı özgül ağırlığı
L: Sıvı özgül ağırlığı
V: Katı yüzdesi

Pompa Dizaynı ve Seçimi

H: Basma yüksekliği (m)
pç.m: Pompa çıkış basıncı
pg.m: Pompa giriş basıncı
ρ: Akışkan yoğunluğu
x: Pompa giriş ve çıkış kot farkı
Vç: Çıkış hızı
Vg: Giriş hızı
Q: Debi
δ: verim
P: Pompa Mil Gücü

Vibromotorların Seçimi